Nieuwe koffie bij Ebero-Bikes van Starckeroode Koffie & Service.

Wanneer u bij ons op bezoek komt voor een nieuwe scooter en of onderdelen, reparaties kunt u een heerlijke bak koffie verwachten van Starckeroode.

Starckeroode,
Een jong bedrijf, waarvan de oorsprong terug gaat naar 1127…

In de nabijheid van de markt in Winterswijk liggen de restanten van de burcht van het zogenaamde Hof van Starckeroode, een leefgemeenschap die in ca. 1127 is verdwenen.
Na verloop van tijd is de naam Starckeroode omgevormd in de huidige naam Winterswijk, zodat de naam Starckeroode in de vergetelheid is geraakt.
Niettemin wordt anno 2013 de naam Starckeroode als nieuw merk in de markt gezet. Een nieuw elan met traditionele waarden.