REGLEMENT 2023

  1. Doelstelling.

Motor Cross Elektro Cup, hierna te noemen de MX-E Cup, heeft tot doel het leven in blazen van

Elektro Motocross in Nederland. Het bestuur tracht haar doelstelling te bereiken door onder andere in overleg

met landelijke motorsportverenigingen wedstrijden te organiseren.

  1. De MX-E Cup kent de volgende wedstrijdgroepen:

A MX-E LITE, minimumleeftijd 16 jaar

B MX-E PRO, minimumleeftijd 16 jaar

  1. Leden/ Rijders

3.1 Minderjarigen dienen goedkeuring te krijgen van ouder of voogd.

3.2 Peildatum leeftijd van de rijder is 31 december van het lopende jaar.

3.3 De contributie bedraagt € 19,95 — per dag.

3.4 Voor deelname aan de wedstrijden is het bezit van een geldige KNMV basis sportlicentie (trainingspas)

Of MON-dag licentie verplicht.

3.5 Rijders zijn bij wedstrijden in het buitenland en andere niet door het MX-E georganiseerde wedstrijden zelf

verantwoordelijk voor verzekering(en).

3.6 Rijders dienen voldoende beschermende kleding te dragen.

3.7 Wanneer niet voldaan wordt aan het reglement, maar toch door het bestuur schriftelijk (onder schriftelijk

wordt ook e-mail gerekend) dispensatie is verleend, blijft deze dispensatie geldig wanneer de reden van

dispensatie onveranderd is. In het verleden verleende dispensaties blijven geldig, nieuwe dispensaties

worden niet meer verleend.

3.8 Opzichtig afsnijden wordt bestraft met 5 plekken in de uitslag van de desbetreffende manche.

3.9 Valse start wordt bestraft met 5 plekken in de uitslag van de desbetreffende manche.

3.10 Onsportief gedrag kan leiden tot diskwalificatie.

  1. Motoren/Bromfiesen algemeen

4.1 Motoren/Bromfietsen dienen in een goede technische staat te verkeren.

4.2 Het balhoofd, de achtervorklagers, en de wiellagers mogen geen voelbare speling hebben.

4.3 Motoren dienen voorzien te zijn van opklapbare voetsteunen en er mogen geen uitstekende of scherpe delen aan de motor aanwezig zijn. Remhendel dienen aan het einde afgerond te zijn.

4.4 De uiteinden van de handvatten mogen geen beschadigingen of scherpe randen vertonen.

4.5 De motoren dienen voorzien te zijn van een juiste transponder(wanneer gevraagd).

4.6 De rijder is verantwoordelijk voor een goede zichtbaarheid van de rijnummers. Indien rondetellers het

rijnummer – bij circuits zonder elektronische tijdmeting – niet kunnen waarnemen, zal de uitslag worden

bepaald door de organiserende club.

4.7 De rijder is verantwoordelijk voor het voldoen van de motor aan het reglement, bij twijfel is de rijder

verantwoordelijk voor de bewijslast dat de motor voldoet. Bij de eerste overtreding is de desbetreffende rijder

de behaalde punten van die dag kwijt, bij de tweede overtreding is de desbetreffende rijder alle punten welke

dat seizoen behaald zijn kwijt.

4.8 Motoren dienen geen scherp uitstekende delen te hebben.

  1. Motoren per klasse

MX-E LITE: Rijders begonnen op Elektro cross en heeft geen basis als MX rijder..
MX-E PRO: rijders met startbewijs, ex starbewijs en of gevorderde MX rijder.
*MX rijder= rijder die Motorcross ervaring heeft.